Studiehulpen

De informatie die je hier vindt is bedoeld als ondersteuning bij de studie en toepassing van Een cursus in wonderen.

Schema: de weg van de Cursus
In dit schema (met toelichting) wordt de weg van vergeving in beeld gebracht. De leerweg van de Cursus is ons dagelijks leven en de wereld zoals wij die zien. Elke keer dat je leiding vraagt aan de Heilige Geest ontstaat er een omslag van onware naar ware waarneming. Dit is vergeving of het wonder. Door dat steeds weer te doen wordt het ego ‘afgepeld’ en uiteindelijk verdwijnt het. Hierdoor kom je in de werkelijke wereld. Van hieraf komen we terug in de eenheid en in God.
Download deze studiehulp

De structuur van Een cursus in wonderen
Korte tekst over de structuur van de Cursus en het doel ervan. Deze is niet lineair, maar cyclisch. Dat geldt zowel voor het boek, als voor het pad dat je gaat: de terugkerende vergevingslessen in je dagelijkse leven. Het leerproces is te vergelijken met een wenteltrap die je omhoog loopt.
Download deze studiehulp

Wegwijs worden in het boek
Wanneer je net begint met Een cursus in wonderen of als Cursusstudent nog weinig met het dikke blauwe boek hebt gewerkt, kan het handig zijn een overzicht te hebben van wat je allemaal in het boek tegenkomt. In deze studiehulp bladeren we door het boek, van begin tot einde, en vind je bij elk onderdeel een paar opmerkingen of een korte toelichting.
Download deze studiehulp

Schema oefeninstructies
Dit schema is bedoeld als naslag en geheugensteun wanneer je het Werkboek doet. De oefeninstructies worden hier wat overzichtelijker weergegeven dan soms in de werkboeklessen gebeurt. In het Werkboek worden bovendien soms instructies voor een aantal volgende lessen gegeven. In dit schema staan ze steeds per les vermeld.
Download deze studiehulp

Het non-dualisme en de twee niveaus van de Cursus
De Cursus is een heel zuivere non-dualistische leer, en erkent alleen volmaakte eenheid als waarheid. Alles buiten de eenheid wordt als illusie benoemd. De Cursus is echter op twee niveaus geschreven: hij bevat een theoretisch of metafysisch niveau en daarnaast een praktisch niveau. Het is uiterst behulpzaam om deze niveaus te herkennen om zo de Cursus beter te kunnen begrijpen en toepassen. In deze studiehulp kijken we naar het compromisloze non-dualistische fundament van de Cursus (metafysisch niveau), en zien we dat hij tevens een praktijkweg van vergeving aanbiedt die zich afspeelt binnen onze dualistische droom: ons dagelijks leven in de wereld.
Download deze studiehulp

De drie stappen van vergeving
‘Vergeving’ is de praktijkweg van de Cursus, en daarmee een breed begrip met diverse ingangen. Maar vergeving wordt ook aangeboden als een heel concreet en toepasbaar handvat. De drie stappen van vergeving kun je gebruiken in elke situatie die je onvrede geeft. Deze drie stappen zijn: projecties terugnemen, naar binnen kijken, onvrede en overtuigingen overdragen aan de Heilige Geest. Ze worden hier beschreven en nader toegelicht.
Download deze studiehulp

De werking van het ego
Om het ego in jezelf te herkennen moet zijn mechanisme worden blootgelegd. De egotrein rijdt rondjes op een gesloten circuit. Alleen de hulp van je innerlijke leraar – door middel van vergeving – kan dit doorbreken. Dat wordt in deze tekst beschreven.
Download deze studiehulp

Begrippen uit de Cursus
Een korte omschrijving van diverse begrippen, ideeën en thema’s.
Download deze studiehulp

Praktijk: het doel bepaalt de waarde van alles
Binnen de weg van de Cursus draait alles om het doel dat iets heeft. Zoals alles een keuze is tussen angst en liefde, is alles ook een keuze tussen het doel van het ego en dat van de Heilige Geest. Binnen onze droom, waarin alles illusie is, bepaalt alleen het doel de waarde van iets. Bij alles wat we tegenkomen in ons leven, kiezen we of we dit gebruiken voor het doel van het ego, of voor dat van de Heilige Geest
Download deze studiehulp

Kijken naar het ego
Kijken naar het ego is de essentie van vergeving en van het Cursuspad. In deze tekst wordt uitgelegd dat vergeving (‘aan het ego voorbijzien’) inhoudt dat je juist kijkt naar het ego in jezelf. Alleen door het samen met je innerlijke Leraar – zonder oordelen en schuld – waar te nemen kunnen we erdoorheen zien. Wat eerst massief en duister leek, verandert in een dunne sluier. We zien het Licht achter de duisternis die het ego laat oplossen. Hoe werkt dat in praktijk en wat zijn de valkuilen?
Download deze studiehulp

Het verschil tussen de Cursus en oosterse wegen
Binnen de weg van Een cursus in wonderen is het essentieel dat het ego in al zijn diepere lagen wordt onderkend, blootgelegd en vervolgens gecorrigeerd. Vergeving is te omschrijven als het ongedaan maken van de dissociaties van het ego. De Cursus integreert psychologie en spiritualiteit. Wanneer de Cursus verward wordt met de werkwijze van oosterse meditatiewegen, kan de psychologische component van het vergevingswerk over het hoofd worden gezien, en dan is vergeving niet meer werkzaam. In deze studiehulp worden de verschillen uiteengezet.
Download deze studiehulp

Het ontstaan van het valse zelf
Het valse zelf of ‘ik’ is door het ego gemaakt ter vervanging van ons ware, glorieuze Christus Zelf in God. De motivatie erachter is speciaalheid. Het valse zelf berust op het principe van ontkenning en projectie. Dit zelf lijkt complex, omdat het uit verschillende verdedigingslagen is opgebouwd. Om het nog ingewikkelder te maken, wordt het in stand gehouden door middel van een wisselwerking tussen ego’s. We kijken in deze studiehulp hoe het valse zelf is opgebouwd.
Download deze studiehulp

Syllabus cursus metafysica
Je vindt hier de complete tekst van de syllabus bij de korte cursus Metafysica van Een cursus in wonderen, zoals die een aantal keren door Margot is gegeven. Aan de orde komen: ontstaan en opzet van de Cursus; taalgebruik; de twee niveaus; werkelijkheid en illusie; het egodenksysteem; het denksysteem van de Heilige Geest. De tekst wordt geïllustreerd met veel citaten uit de Cursus en schema’s. (NB De tekst vertoont enige overlap met het artikel ‘Wat is Een cursus in wonderen? Ontstaan, theorie en praktijk’, zie onder ‘artikelen’.)
Download deze studiehulp