Activiteiten

Activiteiten in de lijn van Margots werk vanuit Een cursus in wonderen

(Online) oefengroepen en andere bijeenkomsten rond Een cursus in wonderen (Debby)
Meer informatie en aanmelding:
Debby Kamp,  06 45 20 87 63
info@debbykamp.nl, www.debbykamp.nl

Online oefengroepen en andere bijeenkomsten rond Een cursus in wonderen (Nicolien)
Meer informatie en aanmelding:
Nicolien Gouwenberg,  06 21 58 32 38
info@ngouwenberg.nlwww.ngouwenberg.nl

Tekstboekstudiegroep Soest (Annelies)
Doorgaande Tekstboek studie leesgroep via ZOOM elke 2e vrijdag van de maand (met uitzondering van augustus) van 10.00u tot 12.00u.
Kosten € 50,- per 10 x
Aanmelden door een mailtje te sturen naar annelies@ekeler.nl

Activiteiten van de stichting Ontwaken in Liefde
In onze nieuwsbrieven houden wij belangstellenden op de hoogte van recente en lopende activiteiten.