Bestuur en beleid

DOELSTELLING STICHTING:
De stichting heeft als doel de spirituele nalatenschap van haar oprichter Margot Krikhaar te beheren, met name alle boeken en andere publicaties alsmede de website www.margotkrikhaar.nl. De stichting wil op deze wijze de studie en toepassing ondersteunen van het spirituele boek Een cursus in wonderen zowel in het Nederlandse taalgebied als internationaal.

BESTUURSSAMENSTELLING:
Mw. J.E.M. (Annelies) Ekeler – de Knegt, voorzitter
Mw. D.M.E. (Debby) Kamp, secretaris
Mw. D. (Dineke) Dekker, penningmeester
Mw. N.M.A. (Nicolien) Gouwenberg, algemeen lid.

BELEID:
BELEIDSPLAN (versie december 2019)
MEERJARENVERSLAG 2019 – 2021
JAARVERSLAG 2018
JAARVERSLAG 2017
JAARVERSLAG 2016
JAARVERSLAG 2015
JAARVERSLAG 2014
JAARVERSLAG 2013

FINANCIEN:
Overzicht Jaarrekeningen 2013 – 2022

ACTIVITEITEN:
In onze nieuwsbrieven houden wij belangstellenden op de hoogte van recente en lopende activiteiten van de stichting.