Artikelen

Hieronder vind je artikelen en lezingen van Margot Krikhaar over (een aspect van of thema uit)
Een cursus in wonderen. De meeste artikelen zijn eerder gepubliceerd in de Nieuwsbrief van Miracles in Contact (zie onder links). Het eerste inleidende artikel kan desgewenst dienen als theoretische (metafysische) basis voor de overige artikelen, die vooral de praktijk van de Cursus tot onderwerp hebben.

Wat is Een cursus in wonderen? Ontstaan, theorie en praktijk
Korte inhoud: Dit is een uitgebreid inleidend artikel over de Cursus. Je kunt het gebruiken wanneer je de Cursus nog niet kent en er meer over wilt weten. Daarnaast is het bedoeld ter ondersteuning van Cursusstudenten. Het artikel geeft informatie over het ontstaan van de Cursus, de opzet en onderdelen van het boek en het specifieke taalgebruik. Daarna volgt uitleg over de metafysica (onderliggende filosofie), die vooral in het Tekstboek ter sprake komt. Het is belangrijk deze te begrijpen omdat het de basis is van vergeving (en daarmee ook van de oefeningen in het Werkboek). Tenslotte wordt kort ingegaan op de weg van vergeving in de praktijk, de rol van Jezus als leraar en hoe je kunt beginnen met de Cursus.
Download het volledige artikel

Het proces aangaan. Wil je je ego blootleggen of afdekken?
Artikel, gepubliceerd in: MIC Magazine 2009 nr. 4
Korte inhoud: De essentie van vergeving is dat je kijkt naar je eigen ego: naar de egobewegingen die worden opgeroepen door een ‘trigger’ buiten je. Alleen door deze te zien kun je ze laten corrigeren door de Heilige Geest. Het is echter heel verleidelijk om te proberen het Cursuspad te gaan terwijl je je ego afschermt. Op die manier kan er geen werkelijk proces plaatsvinden. Maar op welke wijze leg je je ego bloot? Of dek je het juist af? En hoe kan het ego de Cursus gebruiken om zichzelf te beschermen?
Download het volledige artikel

Angst genezen door liefde te herkennen
Artikel, gepubliceerd in Nieuwsbrief rond Een cursus in wonderen, december 2009
Korte inhoud: De Cursus vertelt ons dat angst en liefde de enige emoties zijn waartoe we in staat zijn. Aan al onze emoties ligt ofwel angst ofwel liefde ten grondslag. Dit artikel gaat over hoe de Cursus angst ziet, en welke remedie de Heilige Geest – de Genezer van angst – hiervoor heeft. Omdat angst de ontkenning van liefde is, kunnen wij alles zien als een uiting van liefde of een vraag om hulp. Elke uiting of vorm van angst roept dan alleen nog maar liefde op.
Download het volledige artikel

De stem van het ego of de Stem van de Heilige Geest?
Inleiding, gegeven op de MIC-zondag in Amersfoort op 7 februari 2010
Korte inhoud: De Cursus leert ons dat er voortdurend twee stemmen in ons spreken: die van het ego en die van de Heilige Geest. Door te leren naar de Stem van de Heilige Geest te luisteren, worden we liefdevol teruggevoerd naar ons ware thuis in God. Om het pad van de Cursus te gaan, is het dan ook essentieel de twee stemmen goed te leren onderscheiden. We kijken naar vier belangrijke criteria uit de Cursus om dit onderscheid te kunnen maken.
Download het volledige artikel

Omgaan met emoties in het licht van de Cursus
Artikel, gepubliceerd in: MIC-Nieuwsbrief 2006 nr.1
Korte inhoud: Hoe kijkt de Cursus naar emoties en gevoelens en welke rol spelen ze in het vergevingsproces? Er zijn twee valkuilen: je emoties ontkennen (wat altijd tot projectie leidt), óf je identificeren met je emoties. Beide strategieën belemmeren het vergevingsproces. De Cursus ziet emoties als behulpzame signalen die aangeven dat je waarneemt vanuit angst. Het is jouw eigen interpretatie die de emotie heeft opgeroepen. Door voor de Heilige Geest te kiezen kun je je oordelen loslaten en vanuit liefde kijken naar jezelf en anderen. Dit leidt tot transformatie en genezing.
Download het volledige artikel

Liefde koestert geen grieven
Lezing (bewerkt), gegeven bij Ontmoetingspunt Utrecht op 19 februari 2006
Korte inhoud: In werkboekles 68 gaat Jezus in op onze grieven en oordelen. Wij willen hieraan vasthouden, maar betalen daarvoor een hoge prijs. Elke grief die we koesteren betekent dat we onze werkelijkheid niet meer kunnen ervaren en angstbeelden maken van elkaar en van God. Grieven en oordelen maken eenzaam en angstig. We koesteren grieven om onze schuld bij een ander te leggen. In de Cursus legt Jezus uit dat er geen schuld is. We kunnen terugkeren naar de ervaring van onschuld en van veiligheid, van onze eenheid met elkaar en met God.
Download het volledige artikel

Mijn verlossing komt van mij
Lezing (bewerkt), gegeven op de MIC-zondag in Amersfoort op 4 juni 2006
Korte inhoud: Werkboekles 70 zegt: ‘Mijn verlossing komt van mij’. Onze dagelijks praktijk lijkt anders! Ontelbare problemen lijken onze rust en vrede te verstoren. Ons zoeken naar geluk leidt tot desillusie en pijn. De Cursus vraagt ons een grote omslag in ons denken te maken: niet meer zoeken buiten onszelf, maar binnenin ons. Dan blijken we vooral verlost te moeten worden van hoe we denken over onszelf. Onze keuze voor de Heilige Geest bevrijdt ons van onze negatieve zelfbeelden, minderwaardigheidsgevoelens en schuld. Dat maakt de weg vrij voor het ervaren van eenheid en liefde en voor de terugkeer naar God. Ons ene probleem (afscheiding) blijkt al te zijn opgelost. We zijn verlost!
Download het volledige artikel

Vergeving en meditatie
Artikel, gepubliceerd in: MIC-Nieuwsbrief 2007 nr.1
Korte inhoud: Hoe belangrijk is meditatie binnen het spirituele pad van de Cursus? En hoe verhoudt het zich tot vergeving? Vergeving, als hét middel van de Cursus, is noodzakelijk. Vergeving effent de weg naar een stille denkgeest, wat ook het doel van meditatie is. Dat doel wordt binnen het pad van de Cursus bereikt door vergeving. Meditatie is dan ook niet noodzakelijk, behalve waar het een rol speelt binnen de oefeningen van het Werkboek. Dat neemt niet weg dat meditatie of stille tijd nemen een goede manier kan zijn om tot rust te komen en contact te maken met de Heilige Geest in je denkgeest.
Download het volledige artikel

Leren dat je liefde bent: de lessen van de Heilige Geest
Artikel, gepubliceerd in: MIC-Nieuwsbrief 2007 nr.4
Korte inhoud: In het begin van het Tekstboek worden de drie lessen van de Heilige Geest besproken. Ze vormen een handleiding voor de vergevingsweg van de Cursus. De lessen en de uitleg van Jezus worden nader bekeken. Ze zijn een uitnodiging om aan iedereen liefde geven, om in vrede blijven wat er ook gebeurt, om eerlijk naar je ego kijken en om van binnen ruimte te maken voor je innerlijke leraar. Op die manier leren we om niet als een ego te leven, maar vanuit onze werkelijkheid, die Liefde is.
Download het volledige artikel

De glimlach van God
Artikel, gepubliceerd in: Van hart tot hart 2008 nr.1
Korte inhoud: Een persoonlijk verhaal over mijn eigen vergevingsproces rond het contact met mijn zoon. Het artikel is bedoeld als illustratie van hoe een vergevingsproces met de Cursus er in de praktijk uit kan zien. Ook bij een groot verlies hebben we de keuze of we onszelf als slachtoffer zien of vergeven. Vergeving is ook bevrijding. Wie een ander vrijlaat zijn eigen weg te gaan, bevrijdt ook zichzelf. Vergeving leidt altijd tot innerlijke vrede en tot de ervaring dat de liefde zich ín ons bevindt, hoe de situatie buiten ons ook is.
Download het volledige artikel

Ga mee met verandering
Artikel, gepubliceerd in: MIC-Nieuwsbrief 2008 nr.4
Korte inhoud: Veranderingen in de wereld en in je persoonlijke leven zijn een weerspiegeling van veranderingen in de denkgeest. De Heilige Geest ziet veranderingen als zeer behulpzaam en noodzakelijk. Het is goed erin mee te gaan. Ze maken deel uit van het transformatieproces waar je als Cursusstudent inzit. Het is daarbij ook goed de angst van het ego te onderkennen: het ego wil dat alles hetzelfde blijft. De lessen in vertrouwen die je krijgt, leiden je naar je onveranderlijke werkelijkheid in God.
Download het volledige artikel

God is liefde, en toch zijn we bang
Artikel, gepubliceerd in: MIC Magazine 2009 nr.1
Korte inhoud: God is alleen Liefde, zegt de Cursus. Toch voelen wij veel weerstand en angst – vaak onbewust – om weer helemaal terug te keren bij Hem. De weg van de Cursus naar God houdt op de eerste plaats in dat je deze angst voor God in jezelf gaat herkennen, en je vervolgens bewust wordt van de valse godsbeelden die deze angst oproepen. Met de hulp van je innerlijke Leraar kun je de beelden stuk voor stuk gaan loslaten. Onze relaties met anderen zijn hierin zeer behulpzaam, want hoe wij denken over anderen, is een weerspiegeling van hoe wij denken over God.
Download het volledige artikel

Onze vrijheid in God (en hoe het ego dat ontkent)
Artikel (bewerkte tekst van miniworkshop, MIC-ontmoetingsdag in Amersfoort 5 april 2009)
Korte inhoud: Vrijheid zoeken we allemaal! Maar wat is vrijheid eigenlijk? Hoe vinden we wat we zoeken? Betekent vrijheid dat we alles zelf bepalen, alles naar onze hand kunnen zetten? Volgens de Cursus bestaat er een groot misverstand over wat ware vrijheid is. In dit korte artikel bekijken we wat het ego onder vrijheid verstaat, en hoezeer we aan deze ‘vrijheid’ gehecht zijn. De Cursus leert ons dat het ego geen vrijheid is, maar een gevangenis. Het is nodig dit te gaan herkennen, zodat de Heilige Geest ons kan leiden naar onze ware vrijheid in God.
Download het volledige artikel

De Cursus als pad naar verlichting
Artikel, gepubliceerd in: MIC Magazine 2009 nr.3
Korte inhoud: Een cursus in wonderen is een spiritueel pad dat naar verlichting voert. Toch kan ‘verlichting’ of ‘ontwaken’ een vaag, ver of onbereikbaar doel lijken. En wat betekent het eigenlijk om verlicht te raken? Dit artikel verduidelijkt de weg van vergeving, die ertoe leidt dat je ego steeds meer wordt ‘afgepeld’ en uiteindelijk verdwijnt. Wanneer je aan het ego voorbijgegaan bent, heb je een constante waarneming vanuit liefde en is je denkgeest weer aangesloten op zijn Bron. De Cursus noemt dit de werkelijke wereld. Hoe dat in praktijk kan gaan, illustreer ik met eigen ervaringen.
Download het volledige artikel

Hoe wij ons gevoel van waarde verliezen: de speciale relatie, het offer en de genezing.
Artikel, gepubliceerd in MIC Magazine 2010 nr.3
Korte inhoud: De speciale relatie is een van de belangrijkste thema’s uit Een cursus in wonderen. Hiermee bedoelt hij elke relatie of ontmoeting die vanuit het ego wordt aangegaan. De Cursus vraagt zijn studenten om heel precies onder ogen te zien hoe de egodynamiek binnen de speciale relatie te werk gaat. Voor het allergrootste deel zijn we ons hier geheel niet van bewust, want het ego heeft alles toegedekt. Alleen door je hiervan bewust te worden, kun je vervolgens een andere keuze te maken.
Download het volledige artikel

Alleen je gedachten houden je gevangen
Artikel, gepubliceerd in Nieuwsbrief rond Een cursus in wonderen, juni 2010
Korte inhoud: Hoe kun je ontsnappen aan de gevangenis van deze wereld? Dat kan door daadwerkelijk te ontwaken uit de droom. Het zijn alleen je eigen gedachten die je gevangen houden. “De gevangenisdeur staat open”, zegt Jezus in de Cursus, want het waren niet meer dan je overtuigingen en je wens tot slachtofferschap die vorm gaven aan je gevangenis. Wanneer je deze loslaat, verdwijnt het gevoel van gevangen zitten totaal.
Download het volledige artikel

Liefde is niet speciaal
Inleiding, gegeven op de MIC-zondag in Amersfoort op 6 februari 2011
Korte inhoud: Het onderwerp ‘de speciale relatie’ raakt de kern van het egodenksysteem zoals de Cursus dat beschrijft. Dit artikel gaat over de speciale liefde-relatie: elke relatie of ontmoeting, in welke vorm ook, die onder leiding van het ego plaatsvindt. Deze ziet er van buiten uit als liefde of verbinding, maar in feite is ze gebaseerd op angst en schuld. De verschillende stappen in de wederzijdse dynamiek van het ego worden beschreven. De tegenhanger ervan is de heilige relatie of ontmoeting onder leiding van de Heilige Geest.
Download het volledige artikel

De vicieuze cirkel van het egodenken
Artikel, gepubliceerd in MIC Magazine 2010 nr.4
Korte inhoud: Wanneer je in je ego zit, blijf je steeds maar in hetzelfde kringetje ronddraaien. De vicieuze cirkel van je denken leidt tot een vicieuze cirkel van emoties en vervolgens ook van gedrag. Zelfs al snapt ‘je hoofd’ dat het anders moet, je lijkt er maar niet aan te kunnen ontsnappen. Een cursus in wonderen geeft echter wel degelijk een uitweg aan. Die houdt in dat je de basis van je gedachtekronkels blootlegt, hier inzicht in krijgt, en vervolgens hulp vraagt van buitenaf, dus niet aan je ego. Dit artikel legt de fundamentele gedachtekring van het ego bloot: de vicieuze cirkel van schuld en aanval.
Download het volledige artikel

Al het geld is van iedereen
Artikel, gepubliceerd in MIC Magazine 2011 nr. 2
Korte inhoud: Geld is in deze wereld een machtig middel en kan voor welk doel ook worden ingezet. Je kunt er anderen mee aanvallen en gevangen zetten, en er je eigen speciaalheid mee bekronen. In onze egogerichte wereld is dat waar geld vooral voor wordt gebruikt. Maar geld kan ook een ander doel dienen. Vanuit liefde gezien is geld van allen en voor allen. “Geld is niet slecht. Het is niets,” zegt Jezus.
Download het volledige artikel

Voorbij de schildwachten van de duisternis
Artikel, gepubliceerd in Nieuwsbrief rond Een cursus in wonderen, december 2010
Korte inhoud: De reis naar ons ware Christus Zelf is een reis naar het licht. We zijn licht. Ook al ben je in werkelijkheid al in dat heldere licht, vaak ervaar je dat niet zo. Dan voel je je grauw en donker, in een al even grauwe en donkere wereld. Om het licht van Christus te bereiken, is het onvermijdelijk dat je eerst door het duister heengaat – het duister in jezelf, dat al het licht lijkt te hebben opgeslorpt. Het is daarbij essentieel dat je niet aan de hand van je ego je duisternis ingaat, maar met het zachte licht van je innerlijke leraar aan je zijde. (Dit artikel is ook in het Engels beschikbaar: zie hieronder)
Download het volledige artikel

Ik leg de tijd in Gods Handen
Artikel, gepubliceerd in: Nieuwsbrief rond Een cursus in wonderen, juli 2011
Korte inhoud: Een van mijn favoriete werkboeklessen is les 194: “Ik leg de toekomst in Gods Handen”. We worden hierin uitgenodigd om niet alleen onze toekomst, maar ook ons verleden aan God te schenken. Door los te komen van ons verleden en onze toekomst, kunnen we het eeuwige, vrije nu ervaren. Dat is het enige ogenblik dat wérkelijk bestaat. Het verleden en de toekomst zijn immers in feite alleen maar gedachten (en die gedachten hebben we nú). De (gedachte)beelden die we van onze toekomst maken zijn niet meer dan projecties die voortkomen uit wat wij als ons verleden beschouwen.
Download het volledige artikel

Wat gebeurt er na de lichamelijke dood?
Korte inhoud: Een cursus in wonderen vertelt dat het lichamelijk bestaan een illusie is, en dat wij niet werkelijk in een lichaam zijn. En dus gebeurt er in feite helemaal niets wanneer het lichaam sterft. Binnen ons droombestaan echter, is het overlijden een onbekende en vaak ook beangstigende gebeurtenis – iets wat wij maar al te graag wegdrukken en onzichtbaar maken. Dit artikel gaat over wat er in spirituele zin gebeurt rond en na het sterven van het lichaam. Het uitgangspunt is de metafysica van de Cursus. Maar de Cursus zelf gaat hier nauwelijks op in. De informatie in dit artikel is dan ook gebaseerd op wat ikzelf, via het horen van een innerlijke stem, van Jezus over dit onderwerp te horen kreeg.
Download het volledige artikel

Stukjes knippen uit de werkelijkheid
Artikel, gepubliceerd in Nieuwsbrief rond Een cursus in wonderen, december 2011
Korte inhoud: De Cursus zegt dat de wereld die je ziet een eigengemaakte droom is. Dat kan nogal abstract klinken en ver verwijderd lijken van onze dagelijkse realiteit. Toch is dit ‘dromen’ dat wij allemaal doen, dag in dag uit, in feite een heel concrete activiteit. Het gebeurt door voortdurend te oordelen – meestal onbewust en volkomen automatisch. Een belangrijk bestanddeel van vergeving zoals de Cursus die onderwijst, is dan ook het opgeven van je eigen oordelen: de oordelen die door je ‘ik’ of valse zelf – het ego – gemaakt worden.
Download het volledige artikel

We laten allebei de waarheid spreken
Interview door Peter van Steenwijk met Jan van Delden en Margot Krikhaar
Interview gepubliceerd in InZicht 3, 2011.
Download het interview