Donatie

Met uw donatie kunnen wij het werk van Margot blijvend onder de aandacht brengen van geïnteresseerden in Een cursus in wonderen. Haar boeken, artikelen, studiehulpen en lesinformatie zijn van grote waarde voor beginnende en gevorderde studenten van deze cursus.

De stichting Ontwaken in Liefde is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat betekent dat uw donatie aftrekbaar is van de belasting.

Maak uw gift over op bankrekening: NL19 TRIO 0198 0247 11
Iedere bijdrage is welkom.

Bij voorbaat onze hartelijke dank!