Donatie

Met uw donatie kunnen wij het werk van Margot blijvend onder de aandacht brengen van geïnteresseerden in Een cursus in wonderen. Haar boeken, artikelen, studiehulpen en lesinformatie zijn van grote waarde voor beginnende en gevorderde studenten van deze cursus.

De stichting Ontwaken in Liefde is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat betekent dat uw donatie aftrekbaar is van de belasting.

Maak uw gift over op bankrekening: NL19 TRIO 0198 0247 11
Iedere bijdrage is welkom. Wilt u daarbij a.u.b. uw mailadres vermelden om u te kunnen bedanken?

Als u een periodieke gift aan onze stichting wilt doen, kan dat tegenwoordig zonder notariële tussenkomst. Als uw periodieke gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en stichting Ontwaken in Liefde.
Voor meer informatie, zie de website van de Belastingdienst.

Bij voorbaat onze hartelijke dank!